Genootschappen

Onder een genootschap wordt verstaan “een groep leden, welke door onderlinge samenwerking een door die groep leden nader te omschrijven doel nastreeft”. Een genootschap is dus niet zoals een commissie een onderdeel van Catena dat zich bezig houdt met activiteiten en doelstellingen voor Catena, maar meer een losser verbond waarin je lekker creatief je gang kunt gaan. In tegenstelling tot een commissie zijn zij ook geen verantwoording schuldig aan het bestuur of de Algemene Ledenvergadering wat betreft hun productiviteit. Een genootschap is een groep gelijkgestemden die de behoefte voelde een bepaalde invulling te geven aan een gemis in hun levens. Iedereen mag een genootschap oprichten op Catena, zolang er maar een concreet vastgestelde reden aan gekleefd kan worden. In een roemrijk verleden had Catena maar liefst een stuk of dertig genootschappen. Een voorbeeld van zo’n oud genootschap is De Blauwe Schuit, de zeilvereniging van Leiden of het genootschap dat elk half jaar de klok verzette.

Voorbeelden van enkele genootschappen zijn aCatena, zij oefenen elke week hun (acapella) zangkunsten en geven regelmatig optredens in Leiden en omgeving. Het roleplayinggenooschap CRPG is een genootschap dat Dungeons & Dragons speelt. Valk is het toneelgezelschap van Catena, zij oefenen elke week voor een toneelstuk dat daarna een aantal keer gespeeld wordt op Catena. Het kunstclubje laat haar creativiteit eens per week losgaan op de vide, kalligraferen, schilderen, tekenen, het kan allemaal!