De vereniging

VRIJHEID

V.S.L. Catena schittert al sinds 1952 als een van de grootste studentengezelligheidsverenigingen in Leiden. Ons duizendtal leden krijgt de vrijheid toegewezen die wij ze vanaf het begin beloven: geen verplichtingen, geen aanwezigheidsplichten, geen corvee en geen werkweken. Met onze hierdoor ontstane familiaire sfeer hebben wij daardoor 365 dagen in het jaar de gezelligste borrelavonden, feesten en speciale activiteiten. Deze worden georganiseerd door de commissies, projectgroepen en genootschappen, waarvoor deelname voor alle leden openstaat.

Onze vereniging kent geen hiërarchie. Niemand wordt bij ons ingedeeld naar aantal jaar van lidmaatschap, prestaties of eigenschappen. Bij ons hoeft niemand zich  verplicht te voegen door een horizontaal of verticaal verband. Je maakt vanzelf vrienden als je aan de bar komt zitten.

IMG_2798.jpg

DE SOCIËTEIT

Als je onze leden naar de soos vraagt, wordrt al snel de vergelijking gemaakt met een tweede woonkamer. Voorzien van een grote bar, comfortabele banken, een pooltafel, een tafelvoetbaltafel en een mensaruimte boven op de vide, willen wij als vereniging onze leden de studentikoze warmte bieden die zij verlangen. Onze machtige bar fungeert hierbij als goed sociaal smeermiddel.  

In ons assortiment vind je 5 whisk(e)ys, 19 non-alcoholische drankjes, 17 soorten sterk, 7 taps en meer dan 20 speciaalbieren, port, wijn, sherry en natuurlijk ook koffie en thee. Dit wordt ook regelmatig uitgebreid met wisseltaps en -dranken. Iedere dag kan deze ruimte gebruikt worden voor sociale doeleinden en dat doen wij dan ook graag. 

 

DE VRIJWILLIGERS

Catena leeft door de participatie van onze leden aan de verscheidene projectgroepen, genootschappen en commissies. Door hun vrijwillige inzet worden de bar, hobby’s, feesten en gelegenheden ingericht en georganiseerd waarbij de rest zich kan vermaken en elkaar kan ontmoeten. Bovendien verschaffen zij voor de organisatie die Catena doet draaiende houdt. Vanwege de afwezigheid van hiërarchie op Catena mag eenieder hieraan meehelpen en dit zorgt voor een brede samenwerkingsbasis die doeltreffend, gezellig én leerzaam is voor iedereen. De leden zijn dus altijd het kloppend hart van Catena!

IMG_6722.jpg


Verdere informatie over V.S.L. Catena kan je vinden op onze pagina op de website van Studenten Wegwijzer, een platform waar studenten tips en aanbiedingen kunnen vinden voor een gezellig studiejaar. https://www.studentenwegwijzer.nl/leiden/studentenverenigingen/catena/

https://www.studentenwegwijzer.nl/