Genootschappen

Onder een genootschap wordt verstaan “een groep leden, welke door onderlinge samenwerking een door die groep leden nader te omschrijven doel nastreeft”. Een genootschap is dus niet zoals een commissie een onderdeel van Catena dat zich bezig houdt met activiteiten en doelstellingen voor Catena, maar meer een losser verbond waarin je lekker creatief je gang kunt gaan.

Boulder Groepje

Heb je geen hoogtevrees en is klimmen helemaal jouw ding? Sluit je aan bij het boulder genootschap! Het boulder genootschap biedt jou een gezellige groep Catenianen die je alles kunnen leren over deze nieuwe en populaire sport.

dE WEEBS

De weebs zijn het meest actief, zij hebben een maandelijkse activiteit, borrel en heeft daarnaast haar eigen bestuur.


Final fantasy 14

Tot kort geleden best actief, nu wat minder vanwege de vermindere activiteit rondom deze game. Deze genootschap wil wel weer actief worden.

Internachoos

De internachoos bestaat uit een groep internationale studenten die kennis willen maken met student en stad en actief willen worden op de vereniging als internationaal student. Ze organiseren eens in de zoveel tijd een borrel. Dit is een vrij nieuwe genootschap.